บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ พระธรรม  “ดาเนียล” วันที่ 24 ก.ย. – 15 ต.ค. 2019

MP.3   พระธรรม “ดาเนียล”

“ดาเนียล” ตอนที่ 1  วันที่ 24 กันยายน 2019

“ดาเนียล” ตอนที่ 2  วันที่ 1 ตุลาคม 2019

“ดาเนียล” ตอนที่ 3  วันที่ 8 ตุลาคม 2019

“ดาเนียล” ตอนที่ 4 (ตอนจบ)  วันที่ 15 ตุลาคม 2019