MP.3 MP.4 บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ “จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม” 4 ต.ค.-29 พ.ย.2016

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 1  วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2016  (ชั่วโมงที่ 1 เฮสรา บทที่ 1 – 2)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 2  วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2016 (ชั่วโมงที่ 2 เฮสรา บทที่ 3 – 6)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 3  วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2016  (ชั่วโมงที่ 1 เฮสรา บทที่ 6 – 8)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 4  วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2016 (ชั่วโมงที่ 2 เฮสรา บทที่ 8 – 10)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 5  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 (ชั่วโมงที่ 1 เนหะมีย์ บทที่ 1 – 4)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 6  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 (ชั่วโมงที่ 2 เนหะมีย์ บทที่ 5 – 6)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 7  วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016  (ชั่วโมงที่ 1 เนหะมีย์ บทที่ 7 – 11)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 8  วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016 (ชั่วโมงที่ 2 เนหะมีย์ บทที่ 11 – 13)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 9  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2016  (ชั่วโมงที่ 1 เอสเธอร์ – ฮักกัย บทที่ 1)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 10  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2016  (ชั่วโมงที่ 2 ฮักกัย)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 11  วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016  (ชั่วโมงที่ 1 เศคาริยาห์ บทที่ 1-3)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 12  วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016  (ชั่วโมงที่ 2 เศคาริยาห์ บทที่ 4-6)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 13  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016  (ชั่วโมงที่ 1 เศคาริยาห์ บทที่ 7-10)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 14  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016  (ชั่วโมงที่ 2 เศคาริยาห์ บทที่ 11-13)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 15 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2016 (ชั่วโมงที่ 1 เศคาริยาห์ บทที่ 14 – มาลาคีบทที่ 1)

จากบาบิโลนสู่เยรูซาเล็ม ตอนที่ 16 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2016  (ชั่วโมงที่ 2  มาลาคี บทที่ 2-4)