แผนกพัฒนาผู้นำ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
ได้จัดอบรมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาชีวิต
สอนโดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
ในวันที่ 9 และ 16 มิ.ย. 2018