ตอนที่ 7 | วิถีคริสต์ “กล้าเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 2)”