ตอนที่ 6 | พระคำ พระคริสต์  “จงมีใจกล้าหาญเพราะพระเยซูชนะโลกแล้ว”

เทศนาโดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

 

รายการพระคำพระคริสต์ รายการที่จะนำพระคำของพระเจ้ามาแบ่งปันให้พี่น้องคริสเตียนและผู้ฟังทั่วไป ให้ได้รับความรู้ การเสริมกำลัง ความหนุนใจ และมีความหวังในชีวิต