ตอนที่ 7 | คริสต์วันละนิด “ทำไมคริสเตียนถึงเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความบาป”