รายการ

พระคำ พระคริสต์

รายการพระคำพระคริสต์ รายการที่จะนำพระคำของพระเจ้ามาแบ่งปันให้พี่น้องคริสเตียนและผู้ฟังทั่วไ

ให้ได้รับความรู้ การเสริมกำลัง ความหนุนใจ และมีความหวังในชีวิต

รายการ

คริสต์…วันละนิด

รายการที่จะตอบคำถามยอดฮิตที่ผู้คนมากมายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้า ที่เราจะหาคำตอบมาให้คุณได้รู้ ได้ฟัง

และได้เข้าใจ คริสต์…วันละนิด สื่อของชาวคริสต์ที่จะนำคำตอบมาให้คุณคลายความสงสัยกัน

รายการ

วิถีคริสต์

รายการที่จะนำเรื่องราวชีวิตคริสเตียนมาพูดคุยกันเพื่อเป็นการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนให้เติบโตตามแนวทางของพระเจ้า

และสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน วิถีคริสต์ รายการดีๆสำหรับชีวิตคริสเตียน