รายการคุยกับศบ. เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรศิษยาภิบาลจะมีโอกาสได้สื่อสารเรื่องราวต่างๆกับสมาชิกได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อชี้แจง ตอบคำถามต่างๆให้กับสมาชิก
  • แจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในการทำงานที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
  • หนุนน้ำใจ สื่อสารนิมิตทิศทางของคริสตจักรกับสมาชิก
  • ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญๆในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร

รายการคุยกับศบ.ประกอบด้วยช่วงต่างๆ 3 ช่วง คือ

  1. เล่าสู่กันฟัง เป็นช่วงที่ศิษยาภิบาลจะสื่อสารถึงการเดินทางไปปฎิบัติงานที่ผ่านมา บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ
  2. ถามมาตอบไป เป็นการตอบคำถามที่สมาชิกได้ถามมาทางอีเมลล์ จดหมาย หรือการรวบรวมคำถามจากทีมงาน
  3. ภาพเล่าเรื่อง เป็นการนำภาพในอดีตมาอธิบาย บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย เพื่อคนรุ่นหลังจะได้รู้ประวัติความเป็นมา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้จะทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับศิษยาภิบาลมากยิ่งขึ้น