มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
องค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน

ขอชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์กร
ในงานรับใช้ ด้านการพัฒนาเด็กและชุมชน
โดยเปิดรับสมัครงาน หลายส่วนงาน ดังนี้

Marketing
Web Designer
Finance
Community Development
Business Development
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
และอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.worldvision.or.th/workwithus.html
หรือ โทร 0 2022 9200 ต่อ 414

ขอพระเจ้าอวยพร