ศุกร์อธิษฐานออนไลน์เท่านั้น

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราจึงขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดรายการศุกร์อธิษฐานผ่านช่องทางออนไลน์จากที่พักอาศัยของท่านทุกคืนวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 20.30 น. และงดเดินทางมาร่วมรายการ ศุกร์อธิษฐาน ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท
หมายเหตุ: พี่น้องยังสามารถมาร่วมการนมัสการในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. และ 17.30 น. – 19.30 น. ที่คริสตจักรได้ตามปกติค่ะ