1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น

คริสตจักรใจสมานจึงของดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. งดรอบการนมัสการเวลา

08.30 น. – 10.15 น.

10.30 น. – 12.15 น.

และรอบนมัสการโอเอซิสในวันที่

– 11 กรกฏาคม 2021

– 18 กรกฏาคม 2021

– 25 กรกฏาคม 2021

โดยจะมีการถ่ายทอดสดรอบการนัมสการเวลา 10.00 น. – 12.00 น. และ 17.30 น. – 20.30 น. (โอเอซิส) ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเดินทางมาร่วมการนมัสการที่คริสตจักร และรับชมการถ่ายทอดสดจากที่พักอาศัยของท่าน

3. ศุกร์อธิษฐาน ในวันที่

– 10 กรกฏาคม 2021

– 17 กรกฏาคม 2021

– 24 กรกฏาคม 2021

– 31 กรกฏาคม 2021