1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น

คริสตจักรใจสมานจึงของดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. งดรอบการนมัสการเวลา 08.30 น. – 10.15 น. และรอบ 10.30 น. – 12.15 น. ในวันที่

– 2 พฤษภาคม 2021

– 9 พฤษภาคม 2021

– 16 พฤษภาคม 2021

โดยจะมีการถ่ายทอดสดรอบการนัมสการเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเดินทางมาร่วมการนมัสการที่คริสตจักร และรับชมการถ่ายทอดสดจากที่พักอาศัยของท่าน

2. งดการนมัสการในรอบโอเอซิส (Oasis) เวลา 17.30 น. – 19.30 น. ในวันที่

– 2 พฤษภาคม 2021

– 9 พฤษภาคม 2021

– 16 พฤษภาคม 2021

3. ศุกร์อธิษฐาน ในวันที่

– 30 เมษายน 2021

– 7 พฤษภาคม 2021

– 14 พฤษภาคม 2021