การอบรมชีวิตคู่ที่ยั่งยืน

การอบรมสำหรับคู่สมรสที่ยังไม่เคยรับการ

ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานแบบคริสเตียน

-ความหมายที่แท้จริงของการแต่งงาน

-การพัฒนาชีวิตสมรสให้หวานชื่น

-การสื่อสารในชีวิตสมรส ฯลฯ

อบรมทุกสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน จำนวน 10 ครั้ง

เวลา 13.30-16.00 น. เริ่มวันที่ 4 มี.ค.2018

ณ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง