• patricia002

  • patricia003

  • patricia008a

  • patricia001

เมื่อวันที่ 15 พ ค. เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา องค์กรราหับจัดพิธีไว้อาลัยแหม่ม Patricia Jennifer Green ซึ่งจากไปอยู่กับพระเจ้าในวันที่ 19 มี ค. ที่ผ่านมา ที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ท่ามกลางความรักและอาลัย พร้อมระลึกถึงคุณประโยชน์ต่างๆ ในพันธกิจของท่านที่ทำในประเทศไทยโดยเน้นการเยียวยายารักษาบาดแผลในชีวิต ช่วยเหลือหญิงขายบริการ ซึ่งถูกกดขี่ทางเพศ และถูกสังคมปฎิเสธ ด้วยภาระใจดังกล่าวจึงเป็นที่มาขององค์กรราหับ ซึ่งเริ่มต้นในปี คศ.1988 และยังคงสานต่อภาระใจในพันธกิจนี้สืบมาจนปัจจุบันรวม 25 ปี สำหรับพิธีไว้อาลัยในครั้งนี้ อ. John Eliott ผู้อำนวยการองค์กร Worldoutreach ได้กล่าวถึงความประทับใจในชีวิตของแหม่ม Patricia ทั้งหน้าที่การงานในพันธกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบและนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่สังคม และเป็นที่ยอมรับในสังคม ตลอดจนข้าราชการในระดับสูง , อ. Ken Harrison ศบ. ของแหม่ม Patricia ได้กล่าวคำเทศนาในงานนี้ พร้อมด้วยทีมงานองค์กรราหับร่วมร้องเพลงพิเศษ และกล่าวถึงความประทับใจอีกทั้งแบบอย่างในชีวิต คำหนุนใจและกำลังใจ ตลอดจนการเสริมสร้างจากชีวิตแหม่ม Patricia หลังากเสร็จพิธีได้นำเถ้ากระดูกของท่านไปยังสุสานบ้านสุขนิรันดร์ จ.สระบุรี