• maxwell3

  • maxwell2

  • maxwell1

เมื่อวันที่ 25-26 ก.พ. เวลา เวลา 09.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาผู้นำของคณะกรรมการเพื่อการประกาศและการเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.) และ องค์กร EQUIP จัดสัมมนา ‘ ผู้นำ 360 องศา ‘ หลักสูตรของ Dr. John C. Maxwell ที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ซ.6 โดยมี Rev.Dr. Charles C. Kyker และ Rev. Sam เป็นวิทยากร

สำหรับองค์กร EQUIP ได้ให้การอบรมสัมมนาหลักสูตรของ Dr. John C. Maxwell แก่ผู้นำและ ศบ.กว่า 6 ล้านคนทั่วโลกทุกประเทศ ยังขาดอยู่ 5 ประเทศ โดย 5 ประเทศที่เหลือวางแผนจะจัดการอบรมก่อนเดือนมิถุนายนนี้และในเดือนกรกฎาคมต่อมาจะจัดสัมมนาอีกครั้งในประเทศไทย

การสัมมนา ‘ ผู้นำ 360 องศา ‘ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้นำ ในการพัฒนาก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเรียนรู้ถึงแบบอย่างชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ในระดับลึก การวางตนเองในตำแหน่งที่ถูกต้องตามนิมิตเป้าหมายของคริสตจักร เพื่อนำเสริมสร้างมาสู่ราชกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริง นอกจากนั้นวิทยากรยังได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตประจำวัน โดยการมองและปรับทัศนคติของตนเองด้วยความเข้าใจ และการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตและในการร่วมงานกับผู้คนรอบข้าง ฯ ซึงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนทั้งสิ้น

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้นำคริสตจักรต่าง ๆ มาร่วมร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ที่จะก้าวไปด้วยกันในทิศทางเดียวกัน ได้มีโอกาสหนุนน้ำใจและแบ่งปันนิมิตของกันและกัน และสิ่งที่ทุกคนกล่าวเหมือนกันคือการสัมมนาครั้งนี้เป็นพระพรมาก ขอบคุณพระเจ้า