• Chuck Pierce 3

  • Chuck Pierce 1

  • Chuck Pierce 2

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2015 ที่ผ่านมา ดร.ชัค เพียร์ซ ( Dr. Chuck D. Pierce ) พร้อมทีมได้เดินทางมาประเทศไทยตามการทรงนำของพระเจ้า เพื่อกล่าวพระวจนะ และเผยถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า ตามแผนการของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศไทย และคนของพระองค์ ในค่ำคืนแห่งพระพร ” Heaven’s Windows Opened Over Thailand ” ที่ คจ ใจสมานสุขุมวิท เวลา 18.30 น. ในงานนี้มีพี่น้องคริสตชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ” Heaven’s Windows Opened Over Thailand ” ประเทศไทย!!.. พระเจ้าได้เปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์เหนือเจ้า

ในงานนี้ ดร.ชัค เพียร์ซ ได้เปิดเผยถึงน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อประเทศไทยและชีวิตของผู้ติดตามพระองค์ว่า “เราได้ผ่านช่วงเวลาของการ “เปลี่ยนถ่าย” มาแล้ว จงมีกำลังใจขึ้นและมาเรียงแถวให้ตรงกับฤดูกาลที่พวกเรามีชีวิตอยู่นี้ คือ ในปี 5773 อายิน กีเมล และพวกเราก็กำลังใกล้การเข้าไปสู่ฤดูกาลใหม่ คือ ปี 5774 อายิน ดาเล็ท แล้ว ซึ่งแปลว่า “ประตูที่เปิดออก ประตูมิติ โอกาสและทางเข้า!” พระสิริในระดับใหม่กำลังจะลงมา มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้นทั่วโลก พระเจ้าได้ทรงปลอดปล่อยกฎแห่งการรื้อฟื้น และการไถ่มาสู่แผ่นดินนี้ เราเองหายดี เข้มแข็งขึ้นในระดับใหม่ เมื่อมี 40 วันแห่งพระสิริ ทำให้พลับพลาของดาวิดปรากฎขึ้นเบื้องหน้า ในทุกฤดูกาลพระเจ้าต้องการรื้อฟื้นพลับพลาแห่งดาวิด เมื่อคุณเริ่มนมัสการ พระเจ้าตรัสว่าพลับพลาของดาวิดได้เริ่มปรากฎแล้วในประเทศไทย พลับพลาของดาวิดกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในระดับใหม่ของประเทศนี้ เพราะคุณมี40วันแแห่งพระสิริ และในปีนี้อัตตลักษณะใหม่กำลังเพิ่มขึ้นในคนของพระเจ้า เราไม่ใช่คนที่เคยเป็นเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว พระเจ้าพร้อมแล้วจะปลอดปล่อยสิ่งใหม่ในตัวเรา มีการปลดล๊อกสิ่งใหม่ว่าจริง ๆ แล้ว เราคือใครสำหรับฤดูกาลใหม่ ในปีนี้อัตตลักษณะใหม่กำลังเพิ่มขึ้นในคนของพระเจ้า เราไม่ใช่คนที่เคยเป็นเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว พระเจ้าพร้อมแล้วจะปลอดปล่อยสิ่งใหม่ในตัวเรา มีการปลดล๊อกสิ่งใหม่ว่าจริง ๆ แล้ว เราคือใครสำหรับฤดูกาลใหม่ ฯ

นอกจากนั้นทีมงานของ ดร.ชัค เพียร์ซ ยังกล่าวถึงพระพรและความดีงามที่จะมาถึงประเทศชาติ และสังคมของเราด้วย ท้ายที่สุดดร.ชัค เพียร์ซ ได้มอบผ้าคลุมแห่งพระสิริเพื่อเป็นพระพรแก่คริสตชนไทย

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรและการทรงนำของพระเจ้าตลอดจนแผ่นการอันดีทุกอย่างในน้ำพระทัยของพระองค์