เมื่อวันที่ 26 พ.ย. เวลา 18.30 น.ที่ผ่านมา งานนมัสการ 40 วันแห่งพระสิริ เริ่มที่ กทม. ที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท หลังจากได้นำพระพร และการเจิม พร้อมการฟื้นใจจลอดจนการรักษาโรคภัยไข้เจ็บไปยังภาคต่าง ๆ คือ ภาคอีสาน ที่คจ.แห่งนิมิตนครราชสีมา วันที่ 25 ต.ค. – 3 พ.ย. , ภาคเหนือ ที่คจ.พันธกิจเชียงใหม่ วันที่ 5 – 14 พ.ย. , ภาคใต้ที่ คจ. พระนิเวศน์ภูเก็ต วันที่ 16 -25 พ.ย.

ขอบคุณพระเจ้าในค่ำคืนนี้มีพี่น้องจากคริสตจักรต่าง ๆ มาร่วมนมัสการเป็นจำนวนมาก และพระเจ้าทรงพระเมตตาเทการเจิมลงเหนือที่ประชุมอย่างเปี่ยมล้น ในงานนี้ได้นำ VTR ของ ดร. ชัด เพียส ซึ่งท่านได้เผยถึงถ้อยคำของพระเจ้าสำหรับงานนมัสการ 40 วันแห่งพระสิริ ครั้งนี้ว่า ” นี่คือ 40 วันแห่งการเยียวยา พระองค์บอกว่าแสงสว่างแห่งพระสิริจะเริ่มปรากฎขึ้น การจัดให้เข้าที่ของประเทศนี้จะเริ่มต้นขึ้น พระองค์ได้ตรัสอีกว่า นี่เป็นการเริ่มต้นของฤดูกาล และเมื่อเจ้าเห็นบรรยากาศแห่งการนมัสการ เราจะเทสิ่งซึ่งจะทำให้เกิดการจัดใหม่ เพื่อการเก็บเกี่ยวสำหรับอนาคต ผมเชื่อว่าเป็นเวลาที่การเคลื่อนแบบอัครทูตจะได้รับการจัดใหม่ เกิดการเคลื่อนไหว เพื่อก้าวสู่ที่ใหม่ และเชื่อมต่อใหม่สำหรับอนาคต เพื่อคนไทยจะสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับพวกเราไว้ให้สำเร็จลุล่วง และนี่เป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับความโปรดปรานของพวกคุณ และผมตั้งตารอคอยที่จะมาพบพวกคุณอีก ซึ่งอาจจะเป็นในเดือนมกราคม เพื่อจะมาเริ่มต้นปีพร้อมกันกับพวกคุณในขณะที่ก้าวสู่ฤดูกาลใหม่นี้ อวยพรคุณเมื่อสิ้นสุดงานอธิษฐาน 40 วันนี้ จงคาดหวังที่จะสวมเสื้อคลุมใหม่แห่งความโปรดปราน ”

และสำหรับวันที่ 3 ของงาน ได้นำ VTR ของ อ. แพทริเซีย คิง มาหนุนใจพี่น้องคริสตชนในใจความว่า ” เรายืนยันสนับสนุนกับงานอธิษฐาน 40 วันในประเทศไทย เราตื่นเต้นมาก ๆ และนี่เป็นเวลาในการเก็บเกี่ยวสำหรับประเทศ และเมื่อคุณมีการประชุมในการนมัสการอธิษฐานวิงวอน และจดจ่อที่พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ก็มักจะได้ผลที่ยอดเยี่ยมตามมา และดิฉันอยากหนุนใจพวกคุณทุกคนที่จะสามารถเข้าร่วมในที่ใดที่หนึ่งใน 4 จังหวัดที่จัดขึ้น เพื่อคุณจะนมัสการ ยกย่องพระองค์ขึ้นสูงสุด อธิษฐานวิงวอนและเชื่อในพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยวทุกเวลา ”

(อ.แพทริเชีย คิง ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่คุ้นเคยและมีภาระใจกับประเทศไทย ท่านเดินมาทำพันธกิจกับหญิงขายบริการที่พัทยา และจัดให้การอบรมสัมมนาในประเทศไทยหลายครั้ง อาทิ สัมมนา “ปฎิบัติการรักสุดขั้ว” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการประกาศ ด้วยการเผยพระวจนะ)

การอธิษฐาน นมัสการ 40 วันนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเชื่อว่าจะเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงเทพระพรมาสู่บ้านเมืองของเรา โดยงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. และสิ้นสุดลงในวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในค่ำคืนสำคัญนี้ได้มีพิธีจุดเทียนและอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแผ่นดินไทยด้วย

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานนี้ที่ผ่านไปด้วยพระพรในทุกพื้นภาค เราได้เห็นถึงการอัศจรรย์จากที่ต่าง ๆ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องคริสตชนในการอธิษฐานวิงวอน และการปรนนิบัติรับใช้ร่วมกัน ฯ อ.วรรณา ได้กล่าวในตอนหนึ่งกับที่ประชุมว่า แม้งาน 40 วันแห่งพระสิริ จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่พระสิริของพระเจ้าไม่ได้สิ้นสุดลงด้วย แต่พระองค์กำลังนำเราจากพระสิริหนึ่งไปสู่อีกพระสิริหนึ่ง สรรเสริญพระเจ้า