พิธีไว้อาลัย ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2020
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง และ สวนสุขนิรันดร์