เมื่อเดือนกันยายน-ตุลาคม 2017 ที่ผ่านมา นายนิติ นิติสโมสร (ฟร้อง) ยุวชน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง 68 ได้ร่วมเดินทางกับ อ.Andrew Bailey มิชชันนารีจาก PAOC ที่มารับใช้พระเจ้าในประเทศไทย ซึ่งได้กลับไปรายงานผลการดำเนินงานและระดมทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง ฟร้องมีความตั้งใจว่าในการเดินทางไปครั้งนี้จะสนับสนุน อ.Andrew ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศแคนาดาและรับประสบการณ์ในการรับใช้ในด้านต่างๆ และช่วยระดมทุนในการก่อสร้างอาคารอีกด้วย

ในการไปครั้งนี้ฟร้องได้ไปเยี่ยม Pembroke Pentecostal Church และไปร่วมนมัสการกับกลุ่มยุวชน และไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรและองค์กรอีกหลายแห่ง ได้แก่ Cobden Pentecostal Tabernacle, Little Brown Church, Emprie Church, Salvation Army Group, Rock Wood School จากการเดินทางครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการเรียนรู้วัฒนธรรมเท่านั้น แต่ฟร้องยังได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยและคริสตจักรใจสมานท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนประเทศแคนาดาอีกด้วย สายสัมพันธ์ตั้งแต่ครั้ง ศจ.วิลเลียม เอฟ บุทเชอร์ มิชชันนารี PAOC ได้เริ่มงานของพระเจ้าในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1961 ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ และเชื่อแน่ว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต ในการร่วมมือกันปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

เวลานี้น้องฟร้องได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และกล่าวถวายเกียรติพระเจ้าสำหรับการเดินทางครั้งนี้ว่า “สำหรับมนุษย์แล้วอาจเป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าแล้วก็เป็นไปได้ทุกสิ่ง” Inhuman this thing is possible. In God every things are possible.