อดอาหารอธิษฐาน ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมกิจกรรมงาน อธิษฐานถืออดอาหาร ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. – 14:00 น. ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท และผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
สแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์เพื่อรับรายละเอียดการเดินทาง หรือเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom
ลิ้งค์อดอาหาร Topic: อธิษฐานถืออดอาหารครั้งที่ 1
Time: Feb 5, 2022 11:00 AM Bangkok
Meeting ID: 817 8823 5802
Passcode: 740893