วันรับใช้ด้วยความรัก

เปิดรับสมัครแล้ว! พี่น้องที่ต้องการมีส่วนร่วมในการรับใช้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทีมต่างๆได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพประชาสัมพันธ์ หรือกดที่ลิ้งก์นี้ได้ค่ะ
ทีมที่เปิดรับสมัครมีทั้งหมด 9 ทีม พี่น้องสามารถอ่านรายละเอียดตำแหน่งงานของแต่ละทีมได้ในภาพประชาสัมพันธ์ของแต่ละทีมค่ะ
1. ทีมมีเดีย Media Team
2. ทีมประชาสัมพันธ์ Public Relations Team
3. ทีมนมัสการ Worship Team
4. ทีมล่าม Interpretation and Translation Team
5. ทีมไอที IT Team
6. ทีมปฏิคม Usher Team
7. ทีมอธิษฐาน Prayer Team
8. ทีมพัฒนาผู้นำ Leadership Development Team
9. ทีมพันธกิจคนรุ่นใหม่ NGM Team
หมายเหตุ: ขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านลงทะเบียนรับใช้เพียงหนึ่งทีมเพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อ เมื่อได้ลองรับใช้หรือลองพูดคุยกับผู้รับผิดชอบทีมเกี่ยวกับเนื้องานแล้ว พี่น้องสามารถเปลี่ยนทีมได้ค่ะ