วันพันธกิจ 2021 ใกล้เข้ามาแล้ว

วันที่ 26 กันยายน 2021
⏰ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
พบกับกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะทำให้รู้ว่า หัวใจของพันธกิจคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร
พร้อมกับตัวอย่างพันธกิจคริสตจักรใจสมาน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ มาร่วมก้าวไปด้วยกันเพื่อพันธกิจของพระเจ้าจะขยายออกไป เพื่อเป็นพรให้กับทุกๆคน
แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ตั้งแต่ 09.00 น. – 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์