เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดงานเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าในกรณีที่ดิน โดยใช้ชื่องานนี้ว่า “วันแห่งพระคุณ 21 กรกฎาคม 2016” (ซึ่งวันที่ 21 กรกฎาคม 2016 เป็นวันที่ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษา ให้คริสตจักรใจสมานชนะคดีที่ดิน จึงเป็นที่มาของชื่องานในวันนั้น)

บรรยากาศภายในงาน มีพี่น้องคริสตจักรใจสมานทั้งเก่าใหม่ รวมไปถึงคริสตจักรลูก และพี่น้องจากคริสตจักรต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี เข้าร่วมงานกว่า 700 ท่าน โปรแกรมในงานเริ่มเวลา 16.00 น. ด้วยการนมัสการยกย่องสรรเสริญพระเจ้า การอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า คำพยานจากคุณธนาชัย นิติสโมสร ทนายความผู้ร่วมต่อสู้คดีนี้มาอย่างยาวนาน เล่าถึงประสบการณ์การช่วยกู้อย่างอัศจรรย์จากพระเจ้า ทำให้เราไม่ต้องถูกขับไล่ออกจากที่ดินผืนนี้ ต่อมาเป็นคำพยานจาก ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร กล่าวขอบคุณพระเจ้าและเล่าถึงที่มาที่ไปของคดี ทำให้เราทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ไม่ต้องการให้ขายที่ดินผืนนี้ หลังจากนั้นเป็นการขึ้นเวทีของ 432 ท่าน ที่ร่วมต่อสู้ในคดีนี้ขึ้นร่วมร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าของเรา หลังจากนั้น ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแห่งพระคุณ 21 กรกฎาคม 2016” จบพิธีการบนห้องประชุมใหญ่

เวลา 18.00 น. พี่น้องทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหารเย็นที่ด้านล่าง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารในงานนี้มีทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น รวมไปถึงค็อกเทล ช่วยสร้างสีสรรค์ในการรับประทานอาหารได้อย่างลงตัว บรรยากาศด้านล่างเป็นบรรยากาศสบายๆแบบกันเอง มีดนตรีบรรเลงสลับกับการมอบของรางวัล

เป็นเวลา 27 ปี ที่คดีที่ดินเริ่มต้นและสิ้นสุด วันนี้เราได้เห็นถึงพระคุณที่พระองค์มีต่อที่ดินผืนนี้ และต่อชีวิตของทุกคนในใจสมาน เราเชื่อว่าพระองค์มีพระประสงค์ให้ที่ดินผืนนี้เป็นพระพรกับอีกหลายชีวิตที่ยังไม่พบกับความสว่าง ได้มารู้จักกับพระเจ้า ได้รับการเปลียนแปลงและเริ่มต้นชีวิตใหม่ เหมือนที่หลายชีวิตได้รับมาแล้ว

ขอบพระคุณพระเจ้า เราหวังว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิต เราจะมีโอกาสได้ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ ให้สมกับที่พระองค์ได้ทรงกระทำการมโหฬารให้กับเรา

อ่านประวัติคริสตจักรใจสมาน