คริสตจักรแห่งนี้เริ่มจากพี่น้องสมาชิกใจสมานที่มีนิมิต , มีภาระใจ จำนวน 25 คน ออกไปบุกเบิก เริ่มนมัสการครั้งแรกในวันที่ 19 พค. 1993 ในชื่อคริสตจักรใจสมานบางปะกอก ต่อมาย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบันและพระเจ้าทรงอวยพรให้มีคริสตจักรเป็นของตนเอง และมีพิธีถวายอาคารใหม่ในวันที่ 27 ตค. 1997 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คริสตจักรใจสมานธนบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกร่วม 80 คน เด็ก 10-15 คน

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับคริสตจักรในวันอาทิตย์
8.30 น. – 09.00น. อธิษฐาน
09.00 น. – 10.00 น. เรียนคริสเตียนศึกษา
10.00 น.-12.00 น. นมัสการ
13.30 น.-15.30 น. กพช.ผู้นำ
มีกพช. ทุกวันกระจายตามพื้นที่ละแวกโบสถ์ทุกวันเว้นวันจันทร์

ที่อยู่ 131/728 การเคหะธนบุรี 3 ถ.พระราม 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 02-4155090 Fax. 02-8958906
ศิษยาภิบาล ศจ. มงคล นามมา