คริสตจักรแห่งนี้เริ่มจากผู้เชื่อใหม่จำนวน 15 คนรวมตัวกันนมัสการพระเจ้าครั้งแรกในเดือนกันยายน 1997 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 60 คน

นิมิตคริสตจักร : นำเขามาถึงความรอด สร้างให้เป็นสาวก เพื่อการรับใช้จนสุดปลายแผ่นดินโลก

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับคริสตจักร
วันอาทิตย์
09.00น.-09.30 น. อธิษฐาน
09.30 น.-10.00น. เรียนคริสเตียนศึกษา
10.00น.-12.00 น. นมัสการ
13.30 น.-14.30 น. เรียนหัวหน้าเซล ,กลุ่มเสริมสร้าง

วันศุกร์
20.00 น.-22.00 น. อบรมผู้นำและอธิษฐาน

วันเสาร์
10.00 น.-12.00 น. ชมรมกีฬาสีขาว,ชมรมดนตรี

ที่อยู่ 81 / 22-23 ถ. ปทุม-บางเลน ม. 4 ต.ละแหง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12140
ศิษยาภิบาล ศจ. มนตรี มังแก้ว

โปรดอธิษฐานเผื่อ :
– การสร้างผู้นำเซล
– การพลิกฟื้นชุมชน
– การจัดหาซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างคริสตจักร