เดิมชื่อ คริสตจักรใจสมานรัตนาธิเบศร์ เปิดเป็นศูนย์ประกาศฯเมื่อวันที่ 20 ส ค. 1995 เริ่มบุกเบิกครั้งแรกด้วยพี่น้องสมาชิก 4-5 คน และได้สถาปนาเป็นคริสตจักร ในวันที่ 1 มีนาคม 1998 ปัจจุบันมีสมาชิก กว่า 70 คน

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับคริสตจักรในทุกวันอาทิตย์
08. 00 น. -09.00น. อธิษฐาน
09.00 น. -10.00 น. เรียนคริสเตียนศึกษา
10.00 น. -12.00น. นมัสการ
13.30 น.- 15.30น. พบกลุ่มผู้นำ
19.00 น. กพช.ตามบัาน

ที่อยู่ 56/13 หมู่ 6 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 02 – 921 – 1976

อศจ.เธียรเกตุ ฟาจิลาโก   รักษาการณ์ศิษยาภิบาล