เริ่มบุกเบิกจากพี่น้องสมาชิก 5-6 คน ในเดือน ต.ค. 1997 ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 30 คน

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับคริสตจักร
วันอาทิตย์ 09.30 น.-10.00 น. อธิษฐาน
10.00 น.- 12.00 น. นมัสการ
วันศุกร์ 19.30 น -21.00 น. อธิษฐาน

13/47 ถ.เพชรเกษม (เยื้องภัตตาคารไฮ้เปียง) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110
โทร  (032) 791453

ศิษยาภิบาล ศจ.ณรงค์ชัย คูรอดเจริญ

  • h-4

  • h-3

  • h-2

  • h-5