วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 1979 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา(พระยศในเวลานั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เปิดอาคารใหม่ คริสตจักรใจสมาน ในวันนั้นมีผู้นำจากคริสตจักร และองค์กรณ์ต่างๆของคริสเตียน ตลอดจนมิชชันนารี และสมาชิกของคริสตจักรมากันจนเต็มความจุห้องประชุม (จำนวน 850 ที่นั่ง ซึ่งเป็นห้องประชุมของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้น)

  • พิธีเปิด_1

  • พิธีเปิด_2

  • พิธีเปิด_3

  • พิธีเปิด_4

  • พิธีเปิด_5

  • พิธีเปิด_6

  • พิธีเปิด_7