ปี 1961 ศจ.วิลเลียม เอฟ. บุทเชอร์ มิชชันนารี จากคณะ Pentecostal of Canada (P.A.O.C.) หกเดือนแรกในกรุงเทพ ท่านจะขะมักเขม้นในการเรียนภาษาไทยเป็นอย่างมาก และท่านเป็นฝรั่งที่พูดภาษาจีนกลางได้ชัดมาก ทั้งยังดำเนินชีวิตแบบคนจีน เวลาเข้าสังคมกับคนจีน ท่านเริ่มพันธกิจในย่านสลัมเยาวราช โดยไปที่แฟลต 6 ชั้น หลังโรงภาพยนต์เท็กซัส โดยความเอื้อเฟื้อสถานที่จากอาอี๊ท่านหนึ่ง ภายในตึก ชั้น 2-3 เป็นสถานเริงรมย์ ชั้น 4-ชั้น6 ซอยเป็นห้องเช่าให้คนอยู่ ซึ่งห้องนั้นคับแคบและแออัด เนื่องจากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนจีนอพยพมาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ที่ชั้น 5 ห้องเช่าเล็กๆสี่เหลี่ยม กว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีหน้าต่างเลยแม้แต่บานเดียว ได้ถูกเปิดเป็นสถานที่เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และใช้เป็นที่นมัสการพระเจ้าด้วย ปรากฎว่าพระเจ้าอวยพรมีคนมานมัสการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 20 คน ก็เต็มห้อง

ศจ.วิลเลียม บุทเชอร์ ผู้บุกเบิกคริสตจักรพระเจ้าทรงเรียก

อาอี๊คนที่เปิดห้องให้เป็นที่นัมสการ

เมื่อสถานที่แออัดจึงย้ายมาเซ้งตึกแถว 3 ชั้น 2 คูหา ที่ตรอกถั่วงอก บริเวณวงเวียน 22 กรกฎา ซึ่งเดิมเจ้าของใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นเขตขนส่งสินค้าในประเทศ หลังจากใช้เวลาทำความสะอาด และตกแต่งทาสีจากบรรดาสมาชิกทั้งหลายจนเรียบร้อย ก็ได้เปิดคริสตจักรในเดือนเมษายนปี 1963 โดยใช้ชื่อว่า “คริสตจักรพระเจ้าทรงเรียก”

คนที่รับบัพติสมาในช่วงแรกของคริสตจักร ซึ่งปัจจุบันยังเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็ง ก็คือ ผป.วินัย นิเวศรังสรรค์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท,  ผป.พนา มหาพฤกษชาติ ศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมานสุพรรณบุรี, ศจ.เดชา อังคศุภรกุล, คุณสุจินต์, คุณสุนีย์