ประวัติความเป็นมา คริสตจักรใจสมานสุวินทวงศ์

เราเริ่มต้นจาก การเปิดกลุ่มเซล ที่คริสตจักรใจสมานรามคำแหง 68 มีการอธิษฐานร่วมกัน เยี่ยมเยียนกลุ่มเซล และสร้างผู้นำของกลุ่มเซล 2-3 กลุ่ม เราใช้สายสัมพันธ์เพื่อประกาศนำคนในชุมชนที่เปิดเซลมาถึงความรอด มีการสร้างผู้นำอย่างต่อเนื่อง ขยายงาน จาก กพช. เป็นหน่วยและเป็นส่วน เมื่อผู้นำร่วมมือร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น มีการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอในทีมของผู้นำ ที่ร่วมกันรับใช้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในจิตใจของทีมพวกเรามากขึ้น และทำให้เราอยากทำสิ่งใหม่ๆ กว่านี้คือ อยากบุกเบิกงานใหม่เพื่อตั้งเป็นคริสตจักร เราได้จัดทีมของผู้นำไปอธิษฐานถืออดเพื่อขอการทรงนำจากพระเจ้าในเรื่องนี้ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2549 ทีมของเราไปเยี่ยมงานที่วังน้ำเขียว ทำให้เกิดภาระใจขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงอธิษฐานกับพระเจ้าขอความชัดเจนจากพระองค์มากยิ่งขึ้น สิ่งที่ได้รับคือพระธรรมฮาบากุก 2:2-3 โดยพระเจ้าตรัสตอบเราว่า จงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อคนที่วิ่งอ่านได้คล่อง เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงรอคอยสักหน่อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่คงไม่ล่าช้านัก

คริสตจักรแห่งนี้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2013

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับคริสตจักร

ที่อยู่ 29/11-12 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบล ลำผักชี , อำเภอ หนองจอก , จังหวัด กรุงเทพมหานคร ,

ศิษยาภิบาล ศจ.นันทา สุขวิเศษ

suwn020asuwn015a