คริสตจักรใจสมานบ้านดอนนางงาม อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เริ่มต้นจากครอบครัวหนึ่ง ที่รักและจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์ มีใจร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐและขยายแผ่นดินของพระเจ้า เพื่อตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์และพระคุณของพระองค์ที่อวยพรธุรกิจการงานและครอบครัว เริ่มจากใช้ทรัพย์ที่พระเจ้าอวยพรครอบครัว ออกเดินทางจากกรุงเทพฯไปประกาศข่าวประเสริฐที่บ้านพ่อภรรยา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประจำทุกเดือน เดินทางหลังจากเลิกงานวันเสาร์กลับวันอาทิตย์เย็น ระยะทางไป–กลับ 700 กิโลเมตร ทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลาประมาณ 1 ปี มีผู้เชื่อมากกว่า 15 คน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2549 (2006) อาจารย์อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์ (โจ้) ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้เชื่อครั้งแรก เพื่ออธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า และได้มีโอกาสพบปะผู้เชื่อ เมื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้มีการประชุมทีมผู้นำคริสตจักรและมีมติตั้งศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐขึ้น ที่บ้านดอนนางงาม อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

การทำพันธกิจระยะแรก ยังไม่มีผู้รับใช้เต็มเวลา คุณชาลี พิมพ์พัฒน์เป็นหัวหน้าทีม เดินทางไปพบปะผู้เชื่อ และเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่เดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์ปีแรกการทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐมีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ประชุมนมัสการคับแคบจึงได้ขอความร่วมมือจากคุณพิกุล ทองเทพ ผู้จัดการมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต (y-wam) สาขาอำเภอปะคำ ใช้สำนักงานเพื่อนมัสการวันอาทิตย์เป็นเวลา 6 เดือน มีผู้มาร่วมนมัสการ ผู้เชื่อ–ผู้สนใจ อาทิตย์ละ 40–50 คน สิ้นปี 2549 (2006) มีผู้กลับใจใหม่เชื่อในข่าวประเสริฐ 46 คน

วันที่ 1 ธันวาคม 2549 ได้ย้ายสถานที่นมัสการจากมูลนิธิโครงการเชื่อชีวิต (y-wam) ไปอยู่บ้านเช่า ที่ใหม่ มีพื้นที่จัดกิจกรรมมากขึ้น ขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องสมาชิกคริสตจักรใจสมาน ซอย 6 ได้ถวายค่าเช่าบ้านล่วงหน้า 2 ปี และค่าปรับปรุงห้องนมัสการ, ห้องน้ำ ขอบคุณพระเจ้า คุณธเนศ ไตรศักดิพล สนับสนุนเดินสายไฟฟ้า ทาสีห้องนมัสการ ทำห้องน้ำ ทำให้เรามีที่นมัสการที่ดี ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดปี 2549 ยังไม่มีผู้รับใช้เต็มเวลา วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 (2007) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์อดิสรณ์ ไตรวิวัฒน์ และศิษยาภิบาลอาวุโส ศาสนาจารย์มนูญศักดิ์กมลมาตยากุล ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายชาลี พิมพ์พัฒน์ และภรรยา นางบัญญัติ พิมพ์พัฒน์ เป็นผู้รับใช้เต็มเวลา ประจำศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐ ใจสมานบ้านดอนนางงาม อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 (2009) ได้ย้ายสถานนมัสการจากบ้านเช่าไปอยู่บ้านเลขที่ 126/1 หมู่ 5ตำบลหนองบัวอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และเปลี่ยนจากศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐเป็น คริสตจักรใจสมานบ้านดอนนางงาม

ปัจจุบัน (ปี 2553) พันธกิจมีอายุได้ 4 ปี มีสมาชิกสมบูรณ์ 30 คน ยังไม่สมบูรณ์ 49 คน รวม 79 คน
ปัจจุบันคริสตจักรมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้ว โดยได้รับการถวายจากครอบครัวพิมพ์พัฒน์ ที่ดิน นส.3 จำนวน 3 งาน และคุณกิตติวุฒิ เอี๊ยบเจริญ ซื้อที่ดินถวายให้พระเจ้าเพิ่มอีก 2 งาน รวมมีที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน

100_3159
100_3160

หมายสำคัญและการอัศจรรย์ 12 ราย
1. นางต่วน ยื่นกระโทก หูหนวกได้ยิน
2. นายม้วน ครุตราช เป็นง่อยเดินได้
3. นายสงัด ดำริแก้ว อัมพฤกษ์เดินได้
4. นางหลอด เยื่อหุ้มสมองอักเสบหาย
5. นางกันทนา ยื่นกระโทก ไฟลามทุ่งที่ใบหน้าหาย
6. นายบุญเลิศ สง่าพันธ์ มะเร็งที่ตับหาย
7. นางสะดวก กลิ่นบุหงา โรคเบาหวานหาย, วิญญาณชั่วหาย
8. นางทองแม้น ลาสระน้อยวิญญาณชั่วหาย
9. นายท่า (บ้านโคกเขา) อุบัติเหตุรถชนขาหักเดินได้
10. นางประกาย (บ้านโคกเขา) คอพอกหายปกติ
11. นายเพ็ง (บ้านดอนนางงาม)ปัสสาวะเป็นเลือดหาย
12. นางบุญมี (บ้านโคกเขา)อุบัติเหตุกำมือไม่ได้หาย

สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา

100_2317
Picture 036