คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตอนที่ 6
1. หน้าที่ของปุโรหิตในพันธสัญาเดิมนั้นมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

2. การที่เอสรามาแก้ไขเรื่องแต่งงานกับคนต่างชาติ แล้วต่างจากคนในยุคก่อนๆเขา (เขาในที่นสี้คงหมายถึงเอสรา) อย่างไร เช่นนางราหับ รูธ บัทชีบา

3. ยุคนี้เป็นยุคแห่งพระคุณ. ผมสงสัยอยากถามว่าในอดีตในยุคที่พระเยซูคริสต์ยังไม่เสด็จมา ยุคนั้นคนที่ไม่รู้จักเรื่องของพระเจ้า จะได้รับการพิพากษาลักษณะไหนอย่างไร เพราะถ้ามนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองเขาจะรอดหรือหากสิ้นชีวิตลง. ส่วนยุคพระเยซูเช่นกันคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระองค์หากตายไปก่อนจะเป็นเช่นไร คนพิการทางสมอง. หรือเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เหล่านี้พวกเขาจะรอดไหม

4. ในยุคสุดท้ายที่เกิดกลียุค วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเหล่าบรรดาผู้เชื่อที่ตายไปแล้วจะถูกปลุกขึ้นมาครองแผ่นดินโลกนี้ร่วมกับพระเยซูในยุคพันปีใช่ไหมครับ แล้วการพิพากษานั้นมีสองครั้งหรือเปล่าครับ ครั้งที่หนึ่งคือยุคพันปีกับครั้งที่สองหน้าบังลังสีขาว .ใช่ไหมครับขอบคุณครับ

5. หนังสือมัคคาบีที่ไม่ได้ถูกรวมในพระคัมภีร์ใหม่เป็นเรื่องราวช่วงหลังจากมาลาคีและก่อนพระเยซูใช่ไหมครับ แล้วทำไมถึงไม่ถูกบรรจุอยู่ในพระคัมภีร์ครับ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ ท่านสามารถส่งคำถามของท่าน โดยคลิกที่จดหมายด้านล่างนี้