Luke-St-Luke

เปาโลมีเพื่อนร่วมงานอีกท่านหนึ่ง เป็นบุคคลที่อยู่หลังฉากทั้งๆ ที่มีความสำคัญมาก เป็นบุคลที่ดูแลแลสนับสนุนและร่วมทุกข์ร่วมสุขในเวลาที่ผู้คนพากันตีจาก เพราะไม่อยากจะรับผลกระทบจากการคบหา เมื่อเปาโลถูกเรียกว่าเป็นอาชญกร ของพวกโรมัน บุคคลผู้นี้คือ ลู ก า ที่เปาโลเรียกว่า “แพทย์ที่รัก “เป็นบุคคลที่สำคัญสำหรับเราในปัจจุบันด้วย แต่เรากลับมีประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาน้อยมาก มีความสำคัญเพราะ

1) เป็นผู้เขียนพระกิตติคุณ ลูกา ที่บอกให้เรารู้ว่า พระเยซูทรงเป็น ผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ โดยอ้างอิงคำเผยพระวจนะ จาก ดาเนียล 7:13-14 ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความรัก แม้กับคนที่สังคมสมัยนั้นรังเกียจ เช่นคนเก็บภาษี หรือคนที่ถูกนับว่าเป็นพลเมืองชั้นสอง คือพวกสตรี หรือพวกที่เหมือนต้องคำสาปให้ทุกข์ยาก คือ พวกแม่หม้าย

2) เป็นผู้เขียนพระธรรมกิจการของอัครทูต ช่วยให้เราได้รู้ว่า คริสตจักรมีการเริ่มต้นอย่างไร และมีการขยายตัวอย่างไร แม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นแบบฉบับ ที่เราต้องศึกษาและดำเนินตาม

แล้วเราจะศึกษเรื่องของเขาได้อย่างไร จากตอนใหนในพระคัมภีร์ ขอแนะนำดังนี้ครับ
(1) พระธรรมกิจการฯ 16:10 – 17 ใช้คำเรียกบุคคลว่า เ ร า แทนชื่อ คือตอนที่ท่านลูกา อยู่กับทีม และร่วมกันบุกเบิก คริสตจักรในแคว้น มาซิโดเนีย

(2) ร่วมเดินทางกับเปาโล ในการประกาศรอบที่ 3 ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ( กจ 20:5 – 21:18) เดินทางร่วมกับเปาโลเมื่อตอนเป็นนักโทษ ที่จะต้องเดินทางไปโรม เพราะฎีกาถึงซีซาร์ เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก เพราะเจอพายุใหญ่ เกือบเอาชีวิตไม่รอด( กจ 27:1 – 28:16) และอยู่ดูแลเปาโล ในช่วงที่เปาโลเขียนจดหมายจากเรือนจำ ( เอเฟซัส ฟิลิปปี โคโลสี ฟิเลโมน ) จนเปาโลขนานนามท่านว่า “แพทย์ที่รัก” ( คส 4:14 ฟิเลโมนข้อที่ 24)

(3) ช่วงสุดท้ายในชีวิตของเปาโล ขณะที่ท่านกำลังรอวันถูกประหารชีวิต ผู้คนต่างไปจากท่าน ลูกายังอยู่ข้าง ๆ ( 2 ทธ 4:11)

สังคมของเรามักมีปัญหาเรื่องคนสนิทของบุคคลสำคัญ อาศัยความความสัมพันธ์ที่คนรู้จัก ในหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชนส่วนตัว แต่ลูกาได้สูจน์ให้ประจักษ์ว่าเป็นผู้ที่ไว้างใจได้ อันเป็นคุณสมบัติที่หายากในปัจจุบัน ขอให้เราเป็นคนของพระเจ้าที่ชีวิตถวายเกียรติพระเจ้า และเป็นที่ชูใจคนรอบด้าน (มธ 5:16)

บทความโดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
20/6/2016