ก่อนศึกษาชีวิตเพื่อนร่วมงานของเปาโลอีกคน ผมชวนให้เราคิดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ทั่วไป ซึ่งมีผลลูกใหญ่ ผลนั้นกินได้ทั้งเมื่อยังดิบและสุก ตอนดิบต้องกินแบบปรุงรส เผ็ด เปรี้ยว เค็ม ตอนสุกไม่ต้องปรุงเพราะมันหวานดี และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ต้นไม้นี้มีจุดอ่อนคือ ถ้ารากมันโดนน้ำท่วม มันจะตาย ได้ง่าย ๆ คิดออกแล้วสินะ มันคือต้นมะละกอ ผมบอกเพื่อให้เรา จำชื่อชายคนหนึ่งที่ออกเสียงคล้ายมะละกอ คือ ม า ร ะ โ ก ผู้เขียนพระธรรมมาระโก หนังสือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ถูเขียนขึ้นเป็นเล่มแรก

มาระโกเป็นชาวกรุงเยรูซาเล็ม บ้านของเขาเป็นที่เริ่มต้นของคริสตจักรเป็นครั้งแรก และอาาจะเป็นห้องที่พระเยซูทรงกินปัสกากับพวกสาวก ในคืนที่พระองค์ถูกจับ เราทราบจากข้อเขียนที่มาระโกบอกว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งที่สลัดเสื้อคลุมหนีไปตอนพระเยซูถูกจับ ( กจ 1:13-15 , 12:12, มก 14:51-52)

เมื่อคริสตจักรเริ่มก่อตั้งขึ้น มาระโกมีโอกาสร่วมเดินทางกับญาติซึ่งเป็นผู้นำคริสตจักร คือ บารนาบัส เมื่อท่านกับเปาโลนำความช่วยเหลือจากเมืองอันทิโอก มาให้พี่น้องในเยรูซาเล็ม( กจ 11:27-30, 12:25)ได้พามาระโกไปด้วยเมื่อเดินทางกลับ

เมื่อเริ่มต้นส่งมิชชั่นคณะแรกออกไปบุกเบิก มาระโกอยู่ในทีมในฐานะผู้ช่วย แต่เมื่อไปได้ระยะหนึ่งมาระโกกลับบ้าน ไม่ทราบเหตุผล มีข้อสันนิษฐานว่า

(1) คงคิดถึงบ้านเพราะเป็นคนหนุ่มมาจากบ้านที่สุขสบาย พอการเดินทางลำบาก กลัวอันตราย

(2) ไม่สบายใจเพราะลุงบารนาบัส ที่เริ่มต้นเป็นหัวหน้าคณะ เปลี่ยนให้เปาโลขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะแทน (กจ 13:1-3,5, 13)

ต่อมาเปาโลชวนบารนาบัสเดินทางเยี่ยมคริสตจักรที่ร่วมกันก่อตั้ง บารนาบัสอยากให้โอกาสมาระโกร่วมเดินทางด้วย แต่เปาโลไม่เห็นด้วย เพราะเขาทิ้งคณะไปครั้งก่อน เลยกลายเป็ความขัดแย้งที่ทั้งสองต้องแยกทีมกัน บารนาบัสพามาระโกไปไซปรัส (ถิ่นเดิมของเขา กจ 4:36) และบันทึกการรับใช้ของบารนาบัสก็หายไปจากพระธรรมกิจการ

เมื่อเปาโลถูกส่งตัวไปจำคุกที่กรุงโรม รอการตัดสินจากซีซาร์ มาระโกกลับมาอยู่กับท่านที่โรม และเปาโลเรียกเขาว่าเพื่อนร่วมงาน โดยย้ำว่าเป็นมาระโกญาติของบารนาบัส และขอให้พี่น้องเมืองโคโลสีต้อนรับเขา (คส 4:10, ฟิเลโมนข้อ 24)

ช่วงวาระสุดท้ายของเปาโลก่อนถูกประหารชีวิต ท่านได้ขอให้ทิโมธีมาหาพร้อมกับพามาระโกมาด้วย เพราะเขา เป็นประโยชน์ในพันธกิจ (เหมือนหนึ่งต้องการมอบงานที่ยังค้างอยู่ให้เขาทำต่อด้วย) ( 2 ทธ 4:11) นอกจากนี้เรายังพบว่ามาระโก เคยร่วมงานกับท่านเปโตร ( 1 ปต 5:13) เข้าใจกันว่ามาระโกเขียนพระกิตติคุณมาระโก โดยได้ข้อมูลจากเปโตร

ชีวิตของมาระโกให้บทเรียนแก่เราในเรื่อง อย่าตัดสินใครเพียงเพราะเขาอาจมีข้อบกพร่องให้เราเห็นตอนแรก แต่ควรให้โอกาสแก้ไข ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด และหนุนใจคนที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้หนุนใจ แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนด้วยใจที่อดทนและเมตตา

บทความโดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
19/6/2016