คำพังเพยภาษอังกฤษว่า  a friend in need is a friend indeed ตรงกับภาษาไทยว่า  เพื่อนในยามยาก คือเพื่อนแท้ ข้อคิดจากพระธรรมวันนี้ขอชวนให้ท่านมาติดตามเพื่อนแท้ของเปาโลอีกคนหนึ่ง ที่เราไม่รู้เลย ถ้าอ่านพระคำแบบผ่าน ๆโดยไม่พิจารณา บางทีเราอาจจะถามว่ามีชื่อนี้หรือ เขาทำอะไรล่ะ แต่ถ้าคิดละเอียดเราอาจจะพูดว่า นี่แหละ คือพี่น้องที่ฉันต้องการมากที่สุด  เพือนเปาโลผู้นี้คือ  “โอเนซิโฟรัส” จาก 2 ทธ 1: 15 – 18,  4:19 (โปรดอ่านพระคำตามด้วยนะครับ)

 

ขื่อโอเนซิโฟรัส แปลว่า ผู้นำประโยชน์มา ( profit bringer)  ช่วงเลานั้นเปาโลตกที่นั่งลำบาก ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำด้วยข้อหารุนแรง และอาจจะถูกประหารชีวิตเพราะ จักรพรรดิ์เนโร เผากรุงโรม เพราะอยากสร้างใหม่ แต่โยนความผิดให้พวกคริสเตียน  เพื่อนของเปาโลส่วนมากตีตนออกห่างเพราะกลัวผลกระทบ แต่ โอเนซิโฟรัส ซึ่งเคยดูแลทุกข์สุขของท่าน ตั้งแต่ครั้งอยู่ที่เอเฟซัส ได้เดินทางดั้นด้นตามหาท่านในกรุงโรม จนพบท่านที่ในคุกใต้ดิน ซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยอย่างยิ่ง แล้วยังปรนนิบัติเปาโล และเป็นที่หนุนใจอย่างมาก

 

ส่งที่เราเรียนจากชีวิต ในเหตุการณ์นี้คือ  ผู้รับใช้พระเจ้า (พี่น้องคริสเตียน) ทุกคนต้องการเพื่อน คนหนุนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ยากลำบาก เช่นเจ็บป่วย ประสบความยุ่งยากในชีวิต การแสดงน้ำใจไมตรีของเราในยามเช่นนี้ จะเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่ง  ขอให้เราจงฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำประโยชน์มาสู่พี่น้อง เพราะในที่สุดจะสะท้อนมาสู่ตัวเราด้วย (โรม 12:15,  ฟป 2:1-2 อฟ 4:32, ปญจ 11:1-2 )

บทความโดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
18/6/2016