ในบรรดาเพื่อนร่วมงานของเปาโลมีคนคู่หนึ่งที่ชื่อของเขาจะมาคู่กันเสมอ บางครั้งชื่อสามีมาก่อน แต่ส่วนมากชื่อของภรรยามาก่อน ทั้งสองมีความสำคัญต่อการรับใช้ของเปาโลมาก ขอให้เราศึกษาตามลำดับเวลาตามที่ปรากฎในพระคัมภีร์ดังนี้

กจ 18:1-4 เปาโลพบกับทั้งสองเมื่อตอนที่ท่านมาที่ โครินธ์ และรอการสมทบของสิลาสกับทิโมธี สามีภรรยาคู่นี้ถูกไล่ออกจากโรมเพราะเป็นยิว (ยิวทั้งหมดถูกให้ออก อาจจะเป็นเรื่องความมั่นคง ที่จักพรรดิ์โรมเป็นห่วง) เปาโลไปร่วมทำงานเย็บเต๊นท์ (คำนี้อาจจะรวมไปถึงการทำเครื่องหนังด้วย) (คำศัพท์เย็บเต๊นท์เริ่มที่นี่ หมายถึงคนที่รับใช้พระเจ้า และประกอบอาชีพไปด้วย) เราไม่รู้ว่าเขาเชื่อพระเจ้ามาก่อนพบเปาโลหรือไม่ แต่ทั้งคู่ร่วมอยู่ในการประกาศในเมืองโครินธ์ด้วย

กจ 18:18-19 ต่อมาย้ายตามเปาโลไปที่อันทิโอก และเอเฟซัส แล้วตั้งรกรากที่นี่ ในขณะที่เปาโลใช้เอเฟซัสเป็นศูนย์กลางเดินทางไปมา อยู่กว่า 2 ปี และพันธกิจเกิดผลมาก (กจ 18:19 – 19:10)

กจ 18:26 – 27 คนทั้งสองมีความเข้าใจในหลักความเชื่อเป็นอย่างดี จนสามารถที่จะให้คำแนะนำแก่ อปอลโล นักเทศน์โวหารดี และส่งเขาไปที่โครินธ์ และเกิดผลมาก

1 คร 16:19 ที่เอเฟซัสคริสตจักรในบ้านของเขาเข้มแข็ง ในจดหมายของเปาโลที่ส่งไปโครินธ์ ได้ส่งคำทักทายของเขาไปด้วย

โรม 16:3-5 ต่อมาคนทั้งสองย้ายกลับไปโรม (เข้าใจว่าเปลี่ยนกษัตริย์แล้ว) และก่อตั้งคริสตจักรในบ้าน จะเห็นว่า จดหมายถึงโรม ได้กล่าวยกย่องเขามากเป็นพิเศษ รวมถึงคริสตจักรในบ้านของเขา

2 ทธ 4:19 ในช่วงปลายชีวิตของเปาโลคนคู่นี้กลับมาที่เอเฟซัสอีก เปาโลส่งคำทักทายมาถึงเขา

คนคู่นี้มีบทเรียนชีวิตที่หนุนใจเรา ให้เห็นถึงการรับใช้เป็นคู่สามีภรรยา ทั้งในด้านครอบครัว และอาชีพการงาน และด้วยใจที่รักคริสตจักรของพระเจ้า มีส่วนในการเสริมสร้างธรรมิกชน ขอให้เราตระหนักว่า พระเจ้าทรงเรียกให้เรามาเป็นเพื่อนร่วมงานกันกับพระเจ้า และเพื่อพระเจ้าด้วย ( 1 คร 3:9)

หมายเหตุ :  สามีและภรรยาที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเปาโล สามีชื่อ   อาควิลลา และ ภรรยาชื่อ  ปริสสิลลา แต่ในจดหมายฝากของเปาโลเรียกว่า  ปริสคา( 2ทธ 4:19)

บทความโดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
14/6/2016