คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตอนที่ 4

  • เพื่อนของโยบกล่าวถึงพระเจ้าไม่ถูกต้องในประเด็นไหนบ้าง
  • Holy Ghost กับ Holy Spirit ต่างกันอย่างไร
  • อยากให้ อ. อธิบาย ท่าทีของโยบ เมื่อพบกับความยากลำบาก เป็นอย่างไรต่อพระเจ้า เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
  • วลีที่ว่าถึงเวลาพระเจ้าจะเร่ง หมายถึงเรื่องการเสด็จมาของพระเยซู วลีนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทของชีวิตอื่นๆของเราได้ไหม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ ท่านสามารถส่งคำถามของท่าน โดยคลิกที่จดหมายด้านล่างนี้