คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตอนที่ 1

  • บุตรชายของพระเจ้าคือใคร คนเนฟิลคือใคร
  • ทำไมพระเจ้าโกรธคาอินที่ถวายผลไม้ แต่กลับชื่นชมอาแบลที่เอาแกะมาสังเวย การสรรเสิญพระเจ้าต้องสังเวยด้วย เลือด เนื้อหรือ
  • เมลคีเซเดคใช่พระเยซูหรือเปล่า
  • สภษ.26 : 4-5 หมายความว่าอย่างไร
  • ใน 2 ซมอ. บทที่ 24 ทำไมพระเจ้าถึงโกรธมากเมื่อดาวิดนับประชากร

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ ท่านสามารถส่งคำถามของท่าน โดยคลิกที่จดหมายด้านล่างนี้