คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตอนที่ 2

  • พระสิริของพระเจ้าคืออะไร เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ถ้าเป็นรูปธรรมมีลักษณะอย่างไร
  • มัทธิว บทที่ 10 ข้อ 34-37 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วรู้สึกรุนแรงอย่างบอกไม่ถูก พระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าอย่างไร
  • เชื่อแล้วรอดแล้วรอดเลย หรือ เชื่อแล้วต้องรักษาความรอด
  • ในพระคัมภีร์เดิมทำไมพระเจ้าต้องให้ฆ่าคนต่างชาติที่นับถือรูปเคารพแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
  • การฝังไมโครชิพในมนุษย์ จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ ท่านสามารถส่งคำถามของท่าน โดยคลิกที่จดหมายด้านล่างนี้