คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตอนที่ 5

  • กำแพงเมืองเยรูซาเลมที่เนหะมีย์ซ่อมแซม ยาวประมาณเท่าไหร่  แล้วคนที่สร้างกำแพงประมาณกี่คน (คำถามจากพระธรรมเนหะมีย์)
  • ทำไมเปรียบเยรูซาเล็มเป็นหม้อ (คำถามจากพระธรรมเอเสเคียล)
  •  เป็นสัญญาลักษณ์อะไรหรือเปล่า ที่อดอาหารใส่ผ้ากระสอบ (คำถามจากพระธรรมเอเสเคียล)
  • อยากให้อจ.เรียงลำดับผู้เผยพระวจนะที่พยากรณ์อิสราเอลจะล่มแต่ละคนเผยกี่ปีถึงเกิดขึ้น (จากชั้นเรียนโฮเชยาถึงเศฟันยาห์)
  • โฮเชยาอยู่ใน 4 สมัยกษัตริย์ยูดาห์ แล้วเหตุการณ์ โฮเชยาเขียนช่วงไหนของกษัตริย์สมัยไหน เพราะมี 4 สมัย (จากชั้นเรียนโฮเชยาถึงเศฟันยาห์)

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ ท่านสามารถส่งคำถามของท่าน โดยคลิกที่จดหมายด้านล่างนี้