ช่วงเล่าสู่กันฟัง

พิธีสถาปนาศาสนศักดิ์ องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ปี 2016

ช่วงถามมาตอบไป
– ช่วงระหว่างการต้อนรับพระเยซูและการบัพติสมาในน้ำ ควรมีระยะเวลาอย่างไร?
– ผู้รับใช้ที่ท้อใจ หมดกำลังใจควรทำอย่างไร?
– อาจารย์มีมุมมองและวิธีการเตรียมคน และส่งต่อความเชื่อให้คนรุ่นต่อไปอย่างไร?
– ชั้นเรียนพระคัมภีร์วันอังคารจะเริ่มมีวันไหน?
– อยากเป็นมิชชันนารีต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ช่วงภาพเล่าเรื่อง
มิชชันนารีในรุ่นแรก และความประทับใจที่มีต่อมิชชันารีเหล่านั้น