ช่วงเล่าสู่กันฟัง
การไปเยือนประเทศฮ่องกงในช่วงตรุษจีน มีเรื่องน่าประทับใจจะมาเล่าสู่กันฟัง

ช่วงภาพเล่าเรื่อง
หลังจากที่คริสตจักรได้ตั้งขึ้นในปี 1972 การเกิดผลมีอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งบ้านไม้ที่ใช้เป็นสถานที่นมัสการต้องขยายเพิ่มออกไป