นมัสการพระเจ้า วันที่ 9 ธันวาคม 2018 ผู้นำนมัสการ คุณไพฑูรย์ บุญลักษณาวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง