นมัสการพระเจ้า วันที่ 4 พฤศจิกายน 2018 ผู้นำนมัสการ คุณพิษณุ ไทรงาม คริสตจักรใจสมานรามคำแหง