นมัสการพระเจ้า วันที่ 30 ธันวาคม 2018 ผู้นำนมัสการ คุณประดิษฐ์ พรไรวินท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง