นมัสการพระเจ้า วันที่ 10 มีนาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณอังคาร ตั้นพันธ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง