คำเทศนา “ความรักดั้งเดิม”
วันที่ 2 มิถุนายน 2018 (อธิษฐานรวมพลัง)
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง