คริสตมาสแห่งรัก​ คริสตจักร​ใจสมานสุขุมวิท
Christmas of Love at Jaisamarn Sukhumvit Church
ศุกร์​ที่​ 21​ ธันวาคม​ 2018​ คริสตมาสอีฟ
19.00-21.00น.
Christmas Eve Fri. Dec. 21,2018 at 7.00-9.00 pm.
อาทิตย์​ที่​ 23​ ธันวาคม​ 2018
9.00-14.00 น.
English service celebration Sun. Dec. 23,2018 at 5.30 – 7.30 pm.