บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์  พระธรรม “อิสยาห์” วันที่ 5 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2018

MP.3   พระธรรม “อิสยาห์”

“อิสยาห์” วันที่ 5 มิ.ย. 2018

“อิสยาห์” วันที่ 12 มิ.ย. 2018

“อิสยาห์” วันที่ 26 มิ.ย. 2018

“อิสยาห์” วันที่ 3 ก.ค. 2018

“อิสยาห์” วันที่ 10 ก.ค. 2018

“อิสยาห์” วันที่ 17 ก.ค. 2018

“อิสยาห์” วันที่ 24 ก.ค. 2018

“อิสยาห์” วันที่ 31 ก.ค. 2018