บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์  พระธรรม “อิสยาห์2” วันที่ 4 ก.ย. – 16 ต.ค. 2018

MP.3   พระธรรม “อิสยาห์”

“อิสยาห์” วันที่ 4 ก.ย. 2018

“อิสยาห์” วันที่11 ก.ย. 2018

“อิสยาห์” วันที่18 ก.ย. 2018

“อิสยาห์” วันที่25 ก.ย. 2018

“อิสยาห์” วันที่2 ต.ค. 2018

“อิสยาห์” วันที่9 ต.ค. 2018

“อิสยาห์” วันที่16 ต.ค. 2018